De toekomst  van de Euregioschau in Bocholt is veilig gesteld.

Aan het begin van de renovering van de Aa-See Halle was het nog niet duidelijk wat er in de toekomst mogelijk was aan aktiviteiten en of er nog een tentoonstelling plaats mocht vinden. Gedurende deze tijd had de kleindiervereniging intensieve gesprekken met de politiek, gemeente en het bestuur van de Aa-See Halle en konden zo het belang van het belang van de  regio overstijgende tentoonstelling duidelijk maken.

Op 20 april heeft onze voorzitter Stefan Iding het laatste gesprek gehad met het bestuur van de Aa-See Halle. De vereniging had welwiswaar een mondelinge toezegging voor de tentoonstelling, maar er waren nog geen definitieve afspraken vastgelegd hierover. Deze werden gemaakt en in de gereonoveerde hal kunnen we de tentoonstelling weer houden zoals voorheen, zonder beperkingen of aanpassingen.

Hiermee staat de Euregioschau voor de aankomende jaren weer vast en kunnen we vanaf dit jaar hem weer in de Aa-See Halle houden.

Onze dank aan de geduldige medestrijders van de Vogelvrienden vereniging Rolf Kamperschroer, RKZ W38 Bocholt Joahnn Biermann en IG Caviavereniging Bianca Sümpelmann, die me het vertrouwen hebben gegeven deze gesprekken te voeren.

En daarbij willen we Reiner Vendhorst (CDU), Stefan Schmeinck (SPD) en Monika Ludwig (B90/Die GRÜNEN) bedanken voor de politieke ondersteuning. We kijken uit naar een interessante Euregioschau  van 10 tot 12 november 2023!