Privacyverklaring

Algemene en verplichte informatie en verplichte informatieAanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

KT(D)VE
Michael Tenbrink

De verantwoordelijke voor de verwerking beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde controle-instantie voor de gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar onze onderneming gevestigd is. De volgende link geeft een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan derden te laten overhandigen. De informatie wordt verstrekt in een machineleesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, schrapping, correctie en schrapping van het recht op informatie

U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. In dit verband en ook voor verdere vragen over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de in het impressum vermelde contactmogelijkheden.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als beheerder van de website stuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel “https://” van uw browser en aan het slotsymbool in de browserlijn. Serverlogbestanden

Server logbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de aanbieder van de website automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Bezochte pagina op ons domein
  • Datum en tijd van de serveraanvraag
  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikte besturingssystemen
  • Verwijzer URL
  • Hostnaam van de toegang tot de computer
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw apparaat. Cookies helpen ons om onze site gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Met een moderne webbrowser kunt u het gebruik van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Het instellen van cookies die nodig zijn voor de uitoefening van elektronische communicatieprocessen of het verstrekken van bepaalde door u gevraagde functies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en soepel ter beschikking stellen van onze inhoud. Als er andere cookies worden ingesteld (bijv. voor analysefuncties), worden deze in deze verklaring inzake gegevensbescherming apart behandeld.

Contactformulier

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden opgeslagen, inclusief uw contactgegevens, om uw aanvraag te kunnen verwerken of beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking van de overeenkomst heeft plaatsgevonden