Euregio-Show 2020

Hier vindt u ons digitale Vraagprogramma van de Euregioshow. Welke wordt gehouden van 13 tot 15 November a.s.

Ook dit jaar is er weer de unieke samenwerking tussen de 3 lokale verenigingen te weten W38 konijnen vereniging Bocholt, Vogelliefhebbers Bocholt en KDV Euregio. Op deze wijze komen er 3 groepen samen op de tentoonstelling. Die hierdoor de naam krijgt 2. Internationale. Vogel en kleindiershow

Verder zijn er de volgende shows ondergebracht: 

  • Clubshow: Arabische Trommelduiven
  • Groep show: Thuringer kleurduiven
  • Kreisschau

Voor deze bovenstaande shows vult u een apart inschrijfformulier in. Daar dit Duitse shows zijn zijn de inschrijfpapieren dat ook. Verdere informatie vindt u op de website.

U weet van ons dat wij al jaren lang de Tentoonstelling in de AA See Halle hebben. Maar dat is dit jaar anders wegens de verbouwing van de AA See Halle. De nieuwe locatie is Büssinkhook 33.

Hoewel er op veel plaatsen onzekerheid bestaat wegens de Corona-crisis, hebben we de intentie om de Euregioshow door te laten gaan dat gaat natuurlijk alleen in het kader van de wettelijke vereisten en in overleg met de bevoegde autoriteiten. Voor onze Euregioshow hebben we een hygiëneconcept ontwikkeld. Om te kunnen voldoen aan de vereiste minimale afstanden, zullen we waarschijnlijk de kooien moeten toppen, en kunnen we mede hierdoor niet meer dan 1.200 dieren ontvangen.

Hopelijk tot ziens op de Euregioshow

Beste wensen
Het tentoonstellingsbeheerOnder de volgende links vindt u de registratiedocumenten nog steeds in pdf-formaat: